Микола Березін: «Обласні й цільові програми приймаються лише «для звітів»»

09.04.2019
56496354_2331751420439694_8722773193116352512_n

Текстова складова Програми економічного і соціального розвитку Сумщини повторюється з року в рік, а її розділи не містять причин та аналізу проблем регіону, суперечать або не доповнюють одне одного. Це говорить про те, що документ пишеться «для галочки». При цьому на його реалізацію щороку виділяються значні кошти з обласного бюджету, наголосив під час засідання бюджетної комісії її голова, депутат обласної ради Микола Березін (фракція «Відродження»).

«Розробниками Програми в цілому дотримані вимоги щодо структури документу, але існуючі проблеми регіону не вирішуються.

Для прикладу: аналіз напряму «Житлово-комунальне господарство та житлова політика» у Програмах на 2017, 2018, 2019 роки показує, що в цій сфері щоразу визначені одні й ті ж завдання: технічне переоснащення ЖКГ (реконструкція та капремонт житлових будинків, модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання…), підвищення якості надання ЖКП, зокрема, забезпечення споживачів якісною питною водою. При цьому незмінними залишаються заходи щодо реалізації цих завдань.

Аналогічно однакові завдання — щодо розвитку реального сектору економіки та інфраструктури (підпункт 1.1. п.1 розділу III «Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Сумщини»): залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку області, розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури регіону, розвиток індустріальних (промислових) парків… І так по багатьох розділах», — говорить Микола Березін.

Обранець акцентує: сьогодні обласні й цільові програми у своїй більшості приймаються без конкретних завдань, очікуваних результатів у розрізі районів, міст, ОТГ — це не дає можливості аналізувати та підбивати підсумки області. Відсутній також і аналіз результатів роботи районів по головних рейтингових показниках. Тобто керівники не несуть відповідальності за свою діяльність.

«Ми постійно говоримо про проблеми розвитку сільських територій. Але, незважаючи на те, що вже 4 роки в Програмі економічного і соціального розвитку Сумщини одним із пріоритетних напрямків є розвиток сільських територій, незважаючи на те, що є постанова Кабміна, яка теж зобов’язує впроваджувати заходи з розвитку сільських територій, в області досі відсутня комплексна програма розвитку сільських територій», — додає Микола Березін.

Однією з причин такого стану справ, на думку депутата, є незнання або ігнорування керівниками місцевих органів влади і депутатами законів України, бюджетного, земельного кодексів.

За підсумками обговорення члени бюджетної комісії рекомендували Сумській ОДА внести на розгляд обласної ради зміни до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік і наступні 2020-2021 програмні роки. Зокрема — визначити кількісні та якісні показники ефективності реалізації завдань Програми по кожній галузі економіки та сфері діяльності, внести відповідні зміни до регіональних галузевих програм, прийнятих обласною радою; доповнити Програму окремим розділом щодо джерел формування місцевих бюджетів у розрізі міст, районів, ОТГ та видів податків (у тому числі частки обласного бюджету); визначити відповідальних за виконання затверджених завдань і заходів Програми і терміни їх виконання; надати пропозиції щодо Порядку підготовки, моніторингу, звітності та відповідальності за виконанням і реалізацією регіональних цільових програм, прийнятих обласною радою.